Jedeme do světa!

Maska + CBRN filtr

Aktuálně expedujeme ochranné filtry OF-02 pro našeho zahraničního partnera. Výrobní série 9000 ks kombinovaných filtrů s aktivním uhlím pro záchyt širokého spektra chemických a biologických látek opouští výrobní prostory v Lutíně. Jestli Vás ochrana dýchacích cest zajímá, nahlédněte do našeho katalogu: https://www.sigma-vvu.cz/produkty/ochranne-filtry-katalog/ In these days OF-02 protective filters have been shipped out for our foreign … Read more

Dodávka míchadel do USA

APM axiální ponorná míchadla

Produkty z řady APM společnosti SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. nesměřují pouze na tuzemský trh. Aktuálně expedujeme dodávku pro dlouholetého partnera až za oceán do Spojených států amerických. Jedná se o ponorná míchadla určená nejen pro čistírny odpadních vod, ale i pro další aplikace v oblasti vodohospodářství, potravinářství či jiného průmyslového využití. Nabízíme ponorná … Read more

Dodávka čerpadel řady PKC do Ruské federace

Ve výrobním programu skupiny SIGMA se nachází i čerpadla určená pro čistírny odpadních vod. Aktuálně se k expedici připravují čerpadla z řad PKC-H a PKC-M pro export do Ruské federace, která jsou určena pro přečerpávání vratného kalu, případně slouží k vnitřní recirkulaci kalu v čistírnách odpadních vod. Tato čerpadla dodáváme s elektromotorem ve standardní i … Read more

Inovace, kvalita, tradice

Inovace, kvalita a tradice, to jsou vlastnosti spojené s produktovou řadou ochranných filtrů SIGMA. Vzhledem k současné pandemické situaci ve světě se vývoj na poli filtračních materiálů rapidně zrychluje. Abychom mohli nabízet inovativní produkty, neobejdeme se bez moderního technologického zázemí spojeného s investicemi do výrobních strojů. Jedním z nich je nově zprovozněný systém pro skládání … Read more

Numerické modelování odstředivých čerpadel

Moderní přístupy při návrhu odstředivých čerpadel se neobejdou bez využití nástrojů numerického modelování proudění (CFD – Computational Fluid Dynamics). Ve společnosti SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. se spoléháme na nástroje z balíčků software ANSYS. Použité metody modelování umožňují stanovit výkonové parametry navrženého čerpadla před jeho samotnou výrobou. To umožňuje optimalizovat výkonové parametry pro dosažení … Read more

Výzkum a vývoj odstředivých čerpadel

Výzkum a vývoj na poli odstředivých čerpadel se neobejde bez ověření výkonových parametrů modelových představitelů navrhnutých čerpadel. Komplexní zkoušky výkonových, kavitačních a provozních parametrů na vývojové zkušebně společnosti SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. jsou nedílnou součástí procesu před uvedením nových či inovovaných čerpadel do produkčních řad společnosti SIGMA GROUP a.s. Modelový výzkum je náročný … Read more