Produkty a služby

Čerpací stanice a agregáty

Mobilní čerpací stanice, plovoucí čerpadla a univerzální ekologické čerpací agregáty pro čerpání vody, plnění cisteren, odčerpávání vody, hašení nebo havarijní přečerpávání chemicky agresivních a hořlavých kapalin

Míchadla, mísiče a aerátory

Axiální ponorná míchadla, ponorné aerátory a čerpadla pro čistírny odpadních vod, ale také do průmyslových procesů, potravinářského průmyslu nebo v přehradách a rybochovných zařízeních.

Ochranné filtry

Částicové a protiplynové filtry s vysokou filtrační účinností k záchytu prachových a tekutých částic, bakterií, virů, industriálních plynů a aerosolů, včetně záchytu výparů rtuti.

Kooperace

V rámci kooperace nabízíme řezání materiálu vodním paprskem a svařování plastů nebo jiných materiálů ultrazvukem.