Výzkum a vývoj

Nedílnou součástí SIGMA VVÚ je pracoviště pro výzkum a vývoj, jehož hlavním úkolem je neustálé zvyšování kvality čerpací techniky značky SIGMA. Výzkum a vývoj zajišťuje více než 70 zkušených pracovníků. Zabývají se zvyšováním technické a technologické úrovně s orientací na zvyšování životnosti, odolnosti, bezpečnosti a především účinnosti jednotlivých typů čerpadel. Součástí vývoje jsou také inovace v oblasti konstrukčního řešení a nové speciální aplikace odrážející individuální potřeby zákazníků.

Zázemí pro výzkum a vývoj disponuje vlastní zkušební laboratoří, širokou škálou softwarových programů pro numerické simulace a dalšími technologickými zařízeními pro experimentální měření, jako je například kavitační tunel.

Výzkum a vývoj u nás v podniku

FEM CFD

CFD a FEM analýzy

Nabízíme možnost využití našich zkušeností z dlouhodobého využívání nástrojů numerického modelování z oblasti proudění a strukturálních analýz.

Hydraulická zkušebna

Součástí zkušební základny je i vývojová zkušebna, která slouží především k testování modelů nově vyvíjených a modernizovaných typů čerpadel SIGMA.

Výzkum a vývoj

VaV projekty

V rámci podpory VaV jsme řešiteli řady projektů v rámci výzev MPO, TAČR, MŠMT či MV. Aplikovaný výzkum stojí za řadou inovací na poli čerpací techniky.