Jedeme do světa!

Aktuálně expedujeme ochranné filtry OF-02 pro našeho zahraničního partnera. Výrobní série 9000 ks kombinovaných filtrů s aktivním uhlím pro záchyt širokého spektra chemických a biologických látek ☣️ opouští výrobní prostory v Lutíně.

Jestli Vás ochrana dýchacích cest zajímá, nahlédněte do našeho katalogu:

https://www.sigma-vvu.cz/produkty/ochranne-filtry-katalog/

In these days OF-02 protective filters have been shipped out for our foreign partner. 9000 pcs of the combined filters with activated carbon for protection against wide spread of chemical and biological agents ☣️ leaving Lutín.

If you are interested in CBRN protection, take a look at our product catalog:

https://www.sigma-vvu.cz/wp-content/uploads/2021/09/SIGMA_catalog_protective_filters_EN.pdf