Čerpací stanice a agregáty

mobilní čerpací stanice

MČS – mobilní čerpací stanice

Mobilní čerpací stanice je určena jako zásahový technický prostředek pro čerpání většího množství vody 300 – 1500 l/s. Jde o odčerpávání vody ze zatopených oblastí, odstraňování následků ekologických havárií a podobně.

ppca

PPCA – přenosný plovoucí agregát

Plovoucí čerpadlo sigma je určeno jako zásahový technický prostředek požární ochrany používaný k plnění cisternových automobilových stříkaček z přírodního zdroje, k odčerpání vody ze zatopených prostor, k nouzovému hašení apod.

ueca

UECA-5-E

Univerzální ekologický čerpací agregát je určen pro havarijní přečerpávání chemicky agresivních látek a hořlavých kapalin v ochranném prostředí a prostředí se stupněm nebezpečí výbuchu SNV1- SNV2.

ueca

UECA-10-H

Univerzální ekologický čerpací agregát je určen pro havarijní přečerpávání chemicky agresivních a hořlavých kapalin a to i v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par nebo mlh.