Hydraulická zkušebna

EXPERIMENTÁLNÍ VÝZKUM – MĚŘENÍ NA ZKUŠEBNÁCH A STENDECH

Součástí zkušební základny je i vývojová zkušebna, která slouží především k testování modelů nově vyvíjených a modernizovaných typů čerpadel SIGMA.

Nabízí uzavřený zkušební okruh s tlakovou nádrží vybavený kompresorem a vývěvou pro nastavení tlaku na sání čerpadla (-9m ; +25m).

Zkušebna umožňuje výkonové a kavitační zkoušky, měření dynamických veličin, orientační měření axiální síly nebo pozorování proudění v interiéru čerpadla.

  • Měření hydraulických parametrů modelových čerpadel, zkušebních čerpadel a prototypů – výkonové a kavitační zkoušky,
  • ověřovací zkoušky ponorných axiálních míchadel a recirkulačních čerpadel.

Parametry univerzálního uzavřeného zkušebního okruhu:

Maximální tlak v okruhu p:16(bar)
Maximální průtok Q:700(l/s)
Maximální příkon měřeného čerpadla P:400(kW)
Maximální otáčky měřeného čerpadla n:2980(1/min)