Svařování plastů a jiných materiálů ultrazvukem

Ultrazvukové svařování plastů využívá mechanického rozkmitání o vysoké frekvenci při současném působení tlakové síly, která mj. zaručuje přenos kmitů z tzv. sonotrod do spojovaných materiálů. Rozkmitáním dochází i k relativně malému ohřevu v dané oblasti a vzniku plastických deformací. Ultrazvukové svařování je ideální technologie zejména pro spojování termoplastických umělých hmot.

Svářečka Herrmann HiQ Dialog pro svařování plastů:

Svařování plastů
Výstupní výkon4 800 W
Frekvence20 000 Hz
Max. výška zdvihu150 mm
Max. přítlačná síla2 490 N

Ke každému provedenému svaru stroj zobrazí a uloží velké množství dat, např. datum a čas svaru, rychlost spojování, pozice koncového bodu, frekvence, energie, čas a dráha svařování, bod spuštění, maximální výkon apod. K dispozici je i graf průběžného svařovacího cyklu.

Každou poptávku je nutno osobně konzultovat. Je nezbytné vyřešit technické záležitosti jako proveditelnost svaru, svařovací přípravek, svařovací sonotrodu atd.

V případě zájmu o službu prosím neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení.