Partneři

Purestream, Inc. a Purestream ES, LLC jsou kompletními dodavateli čistíren odpadních vod se zaměřením na biologické odbourávání nečistot. Společnost působí na trhu více než 50 let a patří k největším dodavatelům čističek na světě s více než 15 000 instalacemi na 6 kontinentech. Nabízejí čistírny odpadních vod pro menší celky, školy, nemocnice, kancelářské budovy a malé obce.

Skupina společnosti Ekobuilding Technology se zabývá vývojem a dodávkami zařízení na klíč pro čištění komunálních a směsných odpadních vod pomocí modernizované klasické biologické technologie čištění odpadních vod. Technologie zařízení je patentována v několika zemích světa, včetně ruské federace, kde je skupina Ekobuilding výhradním dodavatelem.

Nanologix Corporaton s.r.o. je česká společnost zabývající se vývojem a výzkumem v oblasti ochranných dýchacích prostředků, jejímž hlavním cílem je inovovat a vyvíjet exkluzivní produkty pro ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné složky a pracovníky v oboru lékařství, biologie, radiologie a jaderné fyziky.

STIMAX International, s.r.o. je česká firma působící na trhu s věcnými prostředky požární ochrany pod obchodními názvy Hasičské obchodní centrum a E-hasiči.cz. Do portfolia nabízených služeb spadá rovněž odborné poradenství v oblasti techniky a prostředků používaných v rámci požární ochrany a BOZP.

Česká forma EGO Zlín, spol. s r.o. je významným českým výrobcem a dodavatelem komplexního systému biologické ochrany, logistických a dekontaminačních systémů a prostředků pro urgentní medicínu a dlouhodobou péči. Firma se zabývá rovněž vývojovými programy, které se opírají o konkrétní požadavky zákazníků či vycházejí z aktuálních celosvětových potřeb.

POHORELEC s.r.o. je český podnik, který se specializuje na vývoj, výrobu a montáž vysoce kvalitní filtro-ventilace, děrování a ohraňování plechů.

Společnost ALCA CZ SE se zabývá dovozem, zpracováním a distribucí flexibilních brusiv. Její odběratelé pochází z oblasti automobilového průmyslu, opravárenství, kovovýroby, zpracování dřeva atd. Kromě obchodní činnosti se firma rovněž specializuje také na výrobu standardních i nestandardních brusných pásů a poskytuje kvalifikovanou technickou podporu u distributorů a koncových odběratelů. Společnost působí rovněž na Slovensku.

Česká firma Tenzováhy, s.r.o. vyrábí různé druhy zabudovaných i přenosných vah pro vážení vozidel, nákladu na vozidlech a pro vážení kontejnerů. Tyto váhy nalézají široké využití v oblasti dopravy, spedice, logistiky, průmyslu, stavebnictví i státní správy. Výrobky splňují národní i mezinárodní standardy platné v EU včetně mezinárodních doporučení OIML, ASTM nebo SOLAS.

TRAYAL CORPORATION je srbská firma s bohatou historií, zabývající se výrobou gumárenských výrobků, ochranných prostředků, včetně uhlíkových filtračních materiálů a průmyslových výbušnin. Exportuje do zemí EU, bývalých jugoslávských republik a USA.