Společnost

SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. se sídlem v Lutíně je předním specializovaným výzkumným, vývojovým a výrobním ústavem v České republice. Pokračuje ve více jak 150leté tradici čerpadlářského vývoje v kolébce výroby čerpadel v Lutíně.

Výzkumný a vývojový ústav je součástí SIGMA GROUP a.s., nově organizované čerpadlářské holdingové společnosti. Tradice výroby čerpadel započala v roce 1868, značka Neptunova trojzubce je registrována od roku 1922. Tato tradiční společnost vyrábí a dodává do celého světa čerpadla a čerpací stanice pro energetiku, vodní hospodářství, strojírenství, zemědělství, potravinářství, stavebnictví, chemii a petrochemii i domácnosti.

Management společnosti Sigma Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. usiluje, aby ústav byl

 • špičkovým mezinárodním pracovištěm výzkumu a vývoje v oblasti čerpadel a čerpacích zařízení,
 • specializovaným vedoucím a koordinačním pracovištěm souvisejícím s technickým rozvojem, normalizací a zkušebnictvím,
 • experimentálním pracovištěm na ověřování nového výrobního programu,
 • výrobcem a dodavatelem specializovaného sortimentu výrobků z oblasti ekologie, záchranářství a ochranných dýchacích filtrů.

Tyto cíle společnost garantuje profesionální úrovní svých výzkumných a vývojových zaměstnanců, špičkovou technologií a systémem jakosti EN ISO 9001. V případě Vašeho obchodního zájmu o zajištění výzkumných a vývojových prací nebo dodávek čerpacího programu nebo čerpadel SIGMA kontaktujte prosím naše obchodního oddělení.

STRUČNÁ HISTORIE SPOLEČNOSTI

Společnost SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. byla založena 26. července 1996, avšak navazuje na dlouholetou tradici spojenou s výzkumem a vývojem čerpací techniky, která se datuje do 50. let 20. století. V té době existovala v podniku SIGMA Olomouc, n.p. dvě výzkumná a výpočtová střediska. Výzkumné středisko čerpací techniky v Olomouci a Výpočtové oddělení se sídlem v Lutíně. V roce 1958 se oba útvary spojují a v Lutíně vzniká Výzkumné a teoretické oddělení (VTO). Vyzdvihnout lze období let 1970 až 1985, kdy dochází k největšímu rozkvětu Výzkumného ústavu (1967 – založen Výzkumný ústav čerpadel, potrubí a armatur), spojenému s výzkumem a vývojem pro jaderné elektrárny s reaktory VVER 440 a VVER 1000.

Významným milníkem je pak schválení privatizačního projektu z 1.5.1992, v roce 1993 dochází k privatizaci podniku SIGMA Výzkumný ústav čerpadel, akciová společnost.

V roce 1995 byl Výzkumný ústav čerpadel začleněn jako divize do společnosti SIGMA Lutín, a.s.

V roce 1996 dochází k transformaci SIGMA Lutín na SIGMA Group a k rozdělení provozů na samostatné společnosti a vzniká Výzkumný ústav čerpadel, spol. s r.o.

V současné době tvoří společnost SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. ve spolupráci s CENTREM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o. základnu pro výzkum a vývoj na poli návrhu odstředivých čerpadel. Disponuje vlastní vývojovou dílnou, hydraulickou zkušebnou pro ověřování parametrů modelových představitelů čerpadel a provozem pro výrobu malých ochranných filtrů (MOF).

Předmět činnosti

 • Výzkum, vývoj, projekce, výroba, opravy a odbyt v oboru čerpací techniky, dílců a příslušenství těchto strojů,
 • výzkum, vývoj, projekce, výroba, opravy a odbyt v oboru malých vodních turbín a elektráren, dílců a příslušenství těchto strojů,
 • výzkum, vývoj, projekce, výroba, opravy a odbyt v oboru vodokružných strojů, dílců a příslušenství těchto strojů,
 • experimentální činnost v oblasti hydrauliky, pevnosti a dynamiky, včetně aplikací na ekologii, hygienu práce a provozní diagnostiku,
 • poradenství v oblasti čerpací techniky, malých vodních turbín, malých vodních elektráren a vodokružných strojů včetně vydávání expertiz,
 • poskytování vědecko-technických informací a normalizační činnost v oboru čerpací techniky,
 • zámečnictví,
 • kovoobráběčství,
 • nástrojařství,
 • automatizované zpracování dat,
 • zkoušení strojního zařízení (vyjma živností vázaných),
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
 • zprostředkovatelská činnost ve strojírenství, obchodě,
 • certifikační služby – zkoušení, poradenství.

Výroba a dodávky:

 • Axiální ponorná míchadla řady APM,
 • univerzální ekologické čerpací agregáty řady UECA,
 • mobilní čerpací stanice MČS,
 • ponorné aerátory – mixery AM,
 • čerpadla na vratné kaly řady PKC,
 • plovoucí přenosné čerpací agregáty PPCA,
 • vodní turbíny pro malé vodní elektrárny,
 • čistící stanice odpadních vod ve spolupráci s ECOFLUID GROUP, s.r.o.,
 • speciální práce a kooperace vývojové dílny.