Míchadla, mísiče a aerátory

Míchadla APM

APM – Axiální ponorná míchadla

Axiální ponorná míchadla APM jsou určena k míchání, homogenizaci, tvorbě suspenze a provzdušňování médií v čistírnách odpadních vod, v průmyslových procesech, v potravinářském průmyslu, na přehradách a dalších.

Míchadla AM

AM – Ponorný aerátor (mixér)

Ponorný aerátor je určen k účinnému provzdušňování se současným promícháváním vod zejména v aktivačních nádržích čistíren odpadních vod nebo v rybochovných zařízeních, rybnících, jezerech, přehradách, bazénech, sádkách apod.

Míchadla APM-N

APM-N – Axiální ponorná míchadla celonerezová

Axiální ponorná míchadla APM-N v celonerezovém provedení jsou určena k míchaní, cirkulaci a homogenizaci medií v chemickém a potravinářském průmyslu. Míchadla lze použít jak v kyselém, tak v abrazivním prostředí.

Spouštěcí zařízení

Spouštěcí zařízení je používáno k rychlé a jednoduché manipulaci s míchadlem. Pomocí vodící tyče, spouštěcího zařízení a nerezového řetězu je míchadlo spouštěno do požadované hloubky v nádrži a lze jej horizontálně a vertikálně nasměrovat.

PKC-H

Čerpadlo je určeno pro přečerpávání vratného kalu nebo k vnitřní recirkulaci kalu v čistírnách odpadních vod. Je uzpůsobeno požadavkům čerpání média na malé dopravní výšky.

PKC-M

Čerpadlo je určeno pro přečerpávání vratného kalu nebo k vnitřní recirkulaci kalu v čistírnách odpadních vod. Lze ho použít i pro čerpání mírně znečištěné vody do zavlažovacích a odvodňovacích kanálů a všude tam, kde je požadováno čerpání většího množství vody při malé dopravní výšce.