Ochranné filtry
Hlavní SIGMA VVÚ
SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.

Přední specializovaný výzkumný, vývojový a výrobní ústav v České republice.
Pokračujeme ve 150leté tradici špičkového vývoje čerpadel v Lutíně, kolébce čerpadlářství.

Mobilní čerpací stanice
Mobilní čerpací stanice

Mobilní čerpací stanice je určena jako zásahový technický prostředek pro čerpání většího množství vody 300 – 1000 l/s. Jde o odčerpávání vody ze zatopených oblastí, odstraňování následků ekologických havárií a podobně.

Axiální ponorná míchadla
Axiální ponorná míchadla

Axiální ponorná míchadla APM jsou určena k míchání, homogenizaci, tvorbě suspenze a provzdušňování médií v čistírnách odpadních vod, v průmyslových procesech, v potravinářském průmyslu, na přehradách a dalších.

Ochranné filtry
Ochranné filtry

Částicové a protiplynové filtry s vysokou filtrační účinností k záchytu prachových a tekutých částic, bakterií, virů, industriálních plynů a aerosolů, včetně záchytu výparů rtuti.

previous arrow
next arrow

SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o.

SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. se sídlem v Lutíně je předním specializovaným výzkumným, vývojovým a výrobním ústavem v České republice. Pokračuje ve více jak 150leté tradici čerpadlářského vývoje v kolébce výroby čerpadel v Lutíně.

Výzkumný a vývojový ústav je součástí SIGMA GROUP a.s., nově organizované čerpadlářské holdingové společnosti. Tradice výroby čerpadel započala v roce 1868, značka Neptunova trojzubce je registrována od roku 1922. Tato tradiční společnost vyrábí a dodává do celého světa čerpadla a čerpací stanice pro energetiku, vodní hospodářství, strojírenství, zemědělství, potravinářství, stavebnictví, chemii a petrochemii i domácnosti.

Management společnosti Sigma Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. usiluje, aby ústav byl

  • špičkovým mezinárodním pracovištěm výzkumu a vývoje v oblasti čerpadel a čerpacích zařízení,
  • specializovaným vedoucím a koordinačním pracovištěm souvisejícím s technickým rozvojem, normalizací a zkušebnictvím,
  • experimentálním pracovištěm na ověřování nového výrobního programu,
  • výrobcem a dodavatelem specializovaného sortimentu výrobků z oblasti ekologie, záchranářství a ochranných dýchacích filtrů.

Tyto cíle společnost garantuje profesionální úrovní svých výzkumných a vývojových zaměstnanců, špičkovou technologií a systémem jakosti EN ISO 9001. V případě Vašeho obchodního zájmu o zajištění výzkumných a vývojových prací nebo dodávek čerpacího programu nebo čerpadel SIGMA kontaktujte prosím naše obchodního oddělení.

Aktuality