Výzkum a vývoj odstředivých čerpadel

Výzkum a vývoj na poli odstředivých čerpadel se neobejde bez ověření výkonových parametrů modelových představitelů navrhnutých čerpadel. Komplexní zkoušky výkonových, kavitačních a provozních parametrů na vývojové zkušebně společnosti SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. jsou nedílnou součástí procesu před uvedením nových či inovovaných čerpadel do produkčních řad společnosti SIGMA GROUP a.s. Modelový výzkum je náročný na výrobu samotných modelových představitelů čerpadel. Lopatky oběžných kol a rozváděčů jsou proto vyráběny s využitím 5-ti osé CNC frézky. Pro vizualizaci parní frakce během kavitačních zkoušek je sání čerpadel vybaveno řadou průzorů a nebo je průhledná celá kulová vložka, ve které rotuje oběžné kolo.