Numerické modelování odstředivých čerpadel

Moderní přístupy při návrhu odstředivých čerpadel se neobejdou bez využití nástrojů numerického modelování proudění (CFD – Computational Fluid Dynamics). Ve společnosti SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. se spoléháme na nástroje z balíčků software ANSYS. Použité metody modelování umožňují stanovit výkonové parametry navrženého čerpadla před jeho samotnou výrobou. To umožňuje optimalizovat výkonové parametry pro dosažení pracovního bodu čerpadla při vysoké účinnosti. S uvažováním vícefázového proudění mohou být stanoveny i kavitační vlastnosti čerpadla včetně vizualizace parní frakce pro konkrétní parametry díla. Nástroje numerického modelování proudění však neslouží pouze pro výpočty v odstředivých čerpadlech samotných, ale napříč aplikacemi čerpací techniky obecně. Simulovat se tak může proudění například v celé přečerpávací stanici, potrubních trasách, armaturách, čističkách odpadních vod atd.