Projekty

Společnost SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o je zapojena do projektu Výpočtové simulace pro efektivní nízkoemisní energetiku, jehož hlavním řešitelem je Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně.

Rozšiřující informace naleznete na webových stránkách VUT www.vutbr.cz/vav/projekty-sf/op-vvv.

Název projektu: Výpočtové simulace pro efektivní nízkoemisní energetiku

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008392

Charakteristika projektu: Projekt je zaměřen na rozvoj dlouhodobé spolupráce v oblasti využití výpočtových simulací v energetice mezi výzkumnou organizací VUT v Brně FSI – NETME Centre a partnery z průmyslu (spol. TENZA, a.s., SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., ČKD Blansko Engineering, a.s.) a komunálních služeb (Teplárny Brno, a.s.). Předmětem projektu a spolupráce je vývoj simulačních modelů a metodických postupů pro aplikaci výpočtových simulací v různých oblastech energetiky.

Společnost SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o je zapojena do projektu Hydrodynamický design čerpadel, jehož hlavním řešitelem je CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o.

Název projektu: Hydrodynamický design čerpadel

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008408

Charakteristika projektu: Projekt spojuje dlouholeté zkušenosti CENTRA HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU s vědeckým potenciálem Univerzity Palackého a dalšími partnery v kvalitativně nové uskupení pro dlouhodobou mezisektorovou spolupráci. Počítá s účastí vědců z mezinárodního prostředí, konkrétně z Finska, Číny a Ruska a aktivity komerčního partnera, holdingu SIGMA GROUP dávají předpoklady úspěšného využívání poznatků z realizace projektu v průmyslové praxi.