PKC-M – Čerpadlo na vratné kaly

Použití

Čerpadlo PKC je určeno pro přečerpávání vratného kalu nebo k vnitřní recirkulaci kalu v čistírnách odpadních vod. Lze ho použít i pro čerpání mírně znečištěné vody do zavlažovacích a odvodňovacích kanálů a všude tam, kde je požadováno čerpání většího množství vody při malé dopravní výšce.

Specifikace čerpané kapaliny

  • znečištěná voda, kaly
  • obsah přimísenin: max. 15% celkové hmotnosti
  • velikost částic: měkké kusovité částice do max. ø50 mm, vláknité částice
  • hustota: max. 1050 kg.m-3
  • teplota: max. 40°C
  • rozsah pH: 6 – 11

Konstrukce

Čerpadlo je ponorné, odstředivé, vertikální s jedním axiálním oběžným kolem. Je konstruováno jako monoblok, sestávající z ponorného asynchronního elektromotoru, chlazeného čerpanou kapalinou a hydraulické části, oddělené od motoru olejovou vanou a dvojicí mechanických ucpávek. Olejová náplň slouží k mazání a chlazení mechanické ucpávky a zabraňuje přímému vniknutí čerpané kapaliny do elektromotoru. V olejové vaně je umístěn kapacitní senzor pro signalizaci průniku vody do motorové části čerpadla.
Ponorné čerpadlo PKC-M je dodáváno s vertikální ponornou šachtou (tubusem) z korozivzdorné oceli s jedním nebo dvěma sacími otvory dle požadavku zákazníka a nálevkou. Tubus je opatřen konzolami k ukotvení.
Součástí výše uvedených komponentů je spouštěcí zařízení s ručním navijákem. Je zhotoveno z běžných konstrukčních žárově zinkovaných ocelí a je vybaveno nerezovým lanem o průměru 5 mm a délce 8 m s lanovou svorkou. Nosnost spouštěcího zařízení 165 kg.

Materiálové provedení

Těleso čerpadla – šedá litina
Hřídel – uhlíková ocel
Oběžné kolo – korozivzdorná ocel
Tubus čerpadla – korozivzdorná ocel
Nálevka – korozivzdorná ocel
Spouštěcí zařízení – konstrukční ocel

Hlavní technické parametry

Čerpadlo
TypPKC-M 2015PKC-M 2022PKC-M 2021PKC-M 2530PKC-M 2730
Průtok čerpadla Q [l/s]10-6635-8973-10466-150112-204
Dopravní výška čerpadla H [m]1,15-0,21,13-0,21,15-0,221,37-0,341,1-0,2
Příkon čerpadla P [kW]1,52,22,233
Otáčky čerpadla n [1/min]9401440144014401440
Hmotnost čerpadla m [kg]8585859595
Průměr vrtule d [mm]200200200255275
Vnitřní průměr vtok. kusu D [mm]204204204259279
Maximální délka čerpadla l [mm]711690711711711
Maximální šířka čerpadla a [mm]397397397397397
Elektromotor
Otáčky motoru nm [1/min]9401440144014401440
Jmenovitý proud I [A]3,755,55,57,57,5
Jmenovité napětí U [V]3×4003×4003×4003×4003×400
Jmenovitý kmitočet f [Hz]5050505050
Příkon motoru Pm [kW]1,52,22,233
Maximální dovolený proud Imax [A]10,5

Q-H charakteristiky čerpadel:

Rozměrový náčrt

Rozměrový náčrt je součástí Technického listu jednotlivých typů čerpadel PKC-M. Poskytnut je na přání zákazníka.

Rádi Vám připravíme individuální cenovou nabídku, v případě zájmu neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení.