PKC-H – Čerpadlo na vratné kaly

Použití

Čerpadlo PKC-H je určeno pro přečerpávání vratného kalu nebo k vnitřní recirkulaci kalu v čistírnách odpadních vod. Lze ho použít i pro čerpání mírně znečištěné vody do zavlažovacích a odvodňovacích kanálů a všude tam, kde je požadováno čerpání většího množství vody při malé dopravní výšce.

Specifikace čerpané kapaliny:

  • znečištěná voda, kaly
  • obsah přimísenin: max. 15% celkové hmotnosti
  • velikost částic: měkké kusovité částice do max. ø50 mm, vláknité částice
  • hustota: max. 1050 kg.m-3
  • teplota: max. 40°C
  • rozsah pH: 4 – 8,5

Konstrukce

Jednoduchá konstrukce čerpadla s ložiskem mazaným čerpaným médiem. Čerpadlo je uzpůsobeno pro vertikální instalaci do potrubí pomocí přírubového spoje nebo do volné hladiny. Tvar listů oběžného kola a uspořádání vnitřního prostoru čerpadlo je vhodně řešeno pro čerpání kapalin obsahující vláknité příměsi. Pohon čerpadla je zajištěn vertikálním přírubovým elektromotorem se zesíleným spodním ložiskem a ochranou stříškou.

Materiálové provedení

Těleso čerpadla               –              korozivzdorná ocel
Hřídel                                 –              korozivzdorná ocel
Oběžné kolo                     –              korozivzdorná ocel

Hlavní technické parametry

Typ – čerpadlo PKCH 70H 100H 150H 201H 201-D
Průtok čerpadla Q [l/s]0,5-32-6,54-1514,5-39,57,5-39,5
Dopravní výška čerpadla H [m]0,37-0,020,52-0,010,54-0,060,55-0,050,69-0,05
Příkon motoru P [kW]0,550,750,751,11,1
Otáčky čerpadla n [1/min]13851385945695695
Hmotnost čerpadla m [kg]1825507580
Průměr vrtule d [mm]6088146208208
Vnitřní průměr tělesa D [mm]6494150213213
Jmenovitý proud I [A]1,61,92,14,24,2
Jmenovité napětí U [V]3×4003×4003×4003×4003×400
Jmenovitý kmitočet f [Hz]5050505050

Rádi Vám připravíme individuální cenovou nabídku, v případě zájmu neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení.