APM – Axiální ponorná míchadla

Použití čerpadel APM

Axiální ponorná míchadla APM jsou určena k míchání, homogenizaci, tvorbě suspenze a provzdušňování médií:

 • V čistírnách odpadních vod,
 • v průmyslových procesech,
 • v chemickém a potravinářském průmyslu,
 • v papírenském průmyslu a celulózkách,
 • v zemědělských a rybích farmách,
 • na přehradách nebo rybnících,
 • k míchání minerálních kalů.

Konstrukce

Axiální ponorná míchadla jsou konstruována s přímým pohonem vrtulového oběžného kola bez převodovky. Otáčky míchadla jsou dány počtem pólů elektromotoru. Kotevní část je vykonstruována tak, aby umožňovala výškové nastavení do požadované polohy.

Hydraulická část axiálního ponorného míchadla je tvořena vrtulovým oběžným kolem a bandáží, která usměrňuje proud kapaliny a zvyšuje účinnost míchání.

Mechanická část axiálního ponorného míchadla se skládá z tělesa a statoru elektromotoru, ucpávkových a ložiskových těles, hřídele s nalisovaným rotorem elektromotoru a ložisky a z tělesa a víka svorkovnice s uzlem těsnění kabelu.

Vrtulové oběžné kolo vytváří axiální proud média, který je umocňován bandáží oběžného kola. Oběžné kolo je třílopatkové, s optimálně stanoveným tvarem pro minimalizaci zachycování vláknitých nečistot.

Pohon míchadla APM zajišťuje vestavný indukční elektromotor s kotvou nakrátko, s vinutím o 4 – 12 pólech, s třídou izolace F. Chlazení elektromotoru je dosahováno intenzivním převodem tepla ze statoru elektromotoru do okolní obtékající kapaliny.

Připojovací kabel je typu TITANEX od francouzské firmy Cablerief-Lands de Lands, odolný vůči agresivnímu prostředí, utěsněný kabelovou ucpávkou. Pro větší typy míchadel H07RN-F6G1, 5, pro menší typy H07RN-F6G1.

Systém těsnění mezi hřídelí a tělesem míchadla je rozhodující z hlediska spolehlivosti a životnosti míchadla. Podle vlastností míchané tekutiny, především obsahu vláknin a pevných částic, zejména písku se používá těsnění v různém provedení a materiálech – vždy však systém dvojího těsnění.

Materiálové provedení čerpadel APM je standardně litinové s nerezovou vrtulí a bandáží, u menších velikostí je variantně i celonerezové provedení.

Instalace, projekce

Instalace je velmi rychlá a jednoduchá – do určité hloubky pomocí spouštěcího zařízení, kterým lze míchadlo horizontálně a vertikálně nasměrovat.

Vytipování vhodného typu míchadla a jeho umístění v nádrži se doporučuje konzultovat s výrobcem míchadel. Nesprávně zvolený typ míchadla nebo jeho nevhodné umístění v nádrži může způsobit neklidný chod, vibrace a tím zkrácení životnosti a v konečném důsledku až poruchu míchadla.

Příslušenství

Společně s míchadlem APM lze dodat nerezové spouštěcí zařízení, které se dá částečně upravit podle potřeb projektanta.

Technické parametry čerpadel

 • Výkon, otáčky a Ø vrtule je uveden v tabulce,
 • pH 3 – 10 (resp. 1 – 13 pro nerezové provedení),
 • teplota míchaného media – do 40°C,
 • ponoření míchadla:
  • max. 10 m,
  • min. 30 cm od horní části bandáže (nesmí docházet k tvorbě hladinových vírů a přisávání vzduchu – způsobuje vibrace a neklidný chod),
 • míchací efekt je závislý na hustotě, viskozitě a objemu míchané kapaliny, na tvaru nádrže a na umístění míchadla v nádrži,
 • jištění proti přetížení:
  • třífázovým jističem s motorovou charakteristikou podle skutečného zatížení,
  • tepelným nadproudovým relé v kombinaci se stykačem a bimetalovým čidlem, zabudovaným do statorového vinutí motoru,
 • rozsah nasměrování míchadla:
  • horizontálně dle umístění v nádrži až ± 180°,
  • vertikálně ±10°.
Typ – Model APMP [kW]n [1/min]d [mm]V [m3]
1412 – 0,900,9046442090-130
2312 – 2,002,00464520200-285
2312 – 3,003,00464520300-430
2312 – 4,004,00464520400-570
2312 – 5,005,00464520500-715
1008 – 0,340,3469022234-50
1008 – 0,34-N*0,3469022234-50
1208 – 0,500,569028050-70
1208 – 0,50- N*0,569028050-70
1308 – 0,700,769028070-100
1308 – 0,900,969028090-130
1308 – 1,101,1690280110-160
1408 – 0,600,669028060-85
1408 – 0,900,969028090-130
1408 – 1,101,1690350110-160
1408 – 1,401,4690350140-200
1408 – 1,801,8690420180-260
1408 – 5,505,5690590550-785
1408 – 8,808,8690590880-1260
1206 – 0,700,794028070-100
1206 – 0,70-N*0,794028070-100
1306 – 1,401,4940280140-200
1406 – 0,900,994028090-130
1406 – 1,401,4940280140-200
1406 – 1,801,8940350180-260
1406 – 3,003,0940350300-430
1406 – 2,102,11440280210-300
1406 – 3,303,31440280330-470
1406 – 4,904,91440300490-700
*celonerezové provedení
APM

P – příkon míchadla, n – otáčky, d – Průměr bandáže, V – objem míchané kapaliny – pouze orientační hodnota závislá na tvaru a velikosti nádrže a na hustotě míchaného média.

Rádi Vám připravíme individuální cenovou nabídku, v případě zájmu neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení.