O nás…

Společnost SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. byla založena 26. července 1996, avšak navazuje na dlouholetou tradici spojenou s výzkumem a vývojem čerpací techniky, která se datuje do roku 1868.

Od roku 1935 se také zabýváme výrobou malých ochranných filtrů do dýchacích masek a v nedávné minulosti od roku 2013 i výrobou rámečkových filtrů do ventilačních jednotek. Patříme mezí přední české výrobce a jsme výhradním dodavatelem Armády České republiky. Mimo výrobní prostory disponujeme i vlastní chemickou laboratoří pro testování odolnosti filtrů proti nebezpečným chemickým látkám.

V současné době tvoříme ve spolupráci s CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o. základnu pro výzkum a vývoj na poli návrhu odstředivých čerpadel. Disponujeme vlastní vývojovou dílnou a hydraulickou zkušebnou pro ověřování parametrů modelových představitelů čerpadel.

Pro konečnoprvkové výpočty využíváme už více než 18 let software ANSYS Mechanical, ANSYS CFX a ANSYS FLUENT. Za tuto dobu jsme zvládli vyřešit nespočet úloh a načerpané zkušenosti předáváme další generaci výpočtářů tak, aby mohlo stále docházet k jejich zdokonalování. Pro výpočty užíváme, vyjma osobních stanic, také několik velkokapacitních serverů s více procesory a nadstandardní velikostí operační paměti.

Servis