Ochranné filtry

Ochranný filtr MOF – 6 kombinovaný

Kombinovaný filtr s částicovou vložkou sloužící k ochraně proti široké škále průmyslových plynů a aerosolů doplněný o záchyt výparů rtuti. Vhodný pro průmyslové využití.

Ochranný filtr MOF – 6
protiplynový

Protiplynový filtr bez filtrační vložky, sloužící k záchytu výhradně plynů bez částic. Vhodný pro průmyslové využití. Nižší dýchací odpor oproti kombinovanému filtru.

Ochranný filtr OF – 90 NBC

Civilní verze vojenského kombinovaného filtru, která splňuje nejpřísnější kritéria ochrany proti chemickým bojovým látkám. Střední stupeň ochrany proti průmyslovým plynům. Lehký filtr, vhodný pro kombinaci s maskou i polomaskou.

Ochranný filtr OF – 02 CBRN

Kombinovaný filtr zajišťující nejvyšší možnou ochranu. Záchyt průmyslových i vojenských plynů včetně fosgenu, tělo ze speciálního plastu certifikovaného na průnik yperitu. Disponuje záchytem prachu, aerosolu, bakterií a virů minimálně 99,995%. Možnost připojení k filtračnímu prostředku s pomocnou ventilací.

Ochranný filtr P3 R

Částicový filtr s hydrofobní vložkou sloužící k záchytu biologických, toxických a radioaktivních pevných a kapalných částic, prachu, aerosolů, mikroorganismů, bakterií a virů minimálně 99,995%. Filtr lze tepelně sterilizovat. Možnost připojení k filtračnímu prostředku s pomocnou ventilací.

Ochranná maska HORIZONT

Spolu s vhodným filtrem či dýchacím přístrojem zajišťuje ochranu obličeje, očí a dýchacích orgánů před účinky nebezpečných látek. Spolehlivá ochrana v rozsahu -30 °C až +70 °C. Velkoplošný panoramatický zorník zajišťuje velmi dobrou prostorovou orientaci s minimálním zkreslením.

Polomaska PM-1

Kompaktní polomaska PM-1 s výborným poměrem výkon/cena. Možnost užití s částicovými filtry nebo i s filtrem OF – 90 NBC.